УДК УДК 637.521.42:665.34
Штонда Оксана Анатоліївна,Барекенова Наталія Анатоліївна,,,,,
ВПЛИВ МАРИНАДУ НА ОСНОВІ КУПАЖОВАНИХ ОЛІЙ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ НАТУРАЛЬНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
Shtonda O. A., Barekenova N.A.
IMPACT ON THE BASIS MARINADE BLEND OILS ON QUALITY INDICATORS OF NATURAL SEMIS
 
УДК УДК 637.521:663.05
Штонда Оксана Анатоліївна,Сиротюк Наталія Павлівна,,,,,
ВПЛИВ ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ НА ЯКІСТЬ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
Shtonda O.A., Sirotyuk N.P
THE EFFECT OF MILK THISTLE ON THE QUALITY OF SEMI-FINISHED CHOPPED
 
УДК УДК 637.1
Очколяс Елена Николаевна,Лебская Татьяна Константиновна,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ МОРСЬКОЇ ВОДОРОСТІ ФУКУСУ НА МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ВЕРШКОВОГО МАСЛА
E.N.Ochkolyas, T.K.Lebskaya
INFLUENCE DIETARY SUPPLEMENTS SEAWEED FUCUS ON MINERAL COMPOSITION BUTTER
 
УДК УДК 637.523:634.51
Тищенко Людмила Николаевна,Шпак Юлия Юрьевна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОВБАСИ З КРОЛЯТИНИ, ЗБАГАЧЕНОЇ ОЧИЩЕНИМ ГАРБУЗОВИМ НАСІННЯМ
Tyshchenko L.M. , Shpak Yu.Yu.
RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF RABBIT SAUSAGE, ENRICHED WITH PUMPKIN SEEDS
 
УДК УДК 637.523:634.51
Тищенко Людмила Николаевна,Макарчук Павел Аркадиевич,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОПЧЕНОГО КУРЯЧОГО ФІЛЕ З РІЗНИМ ТЕРМІНОМ МАРИНУВАННЯ
Tyshchenko L.M. , Makarchuk P.A
RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SMOKED CHICKEN WITH A VARIETY OF MARINATING TIME
 
УДК УДК 637.523:634.51
Штонда Оксана Анатоліївна,Вакалюк Ярина Анатоліївна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАРШЕВИХ СИСТЕМ М’ЯСНИХ ХЛІБІВ ЗБАГАЧЕНИХ ЯДРОМ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА
Shtonda O.A., Vakaliuk Ya.A.
RESEARCH TECHNOLOGICAL PROPERTIES STUFFING MEAT LOAVES ENRICHED CORE WALNUT
 
УДК УДК 637.1
Очколяс Елена Николаевна,Лебская Татьяна Константиновна,,,
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
E.N.Ochkolyas, T.K.Lebskaya
CHANGES OF THE QUALITY OF BUTTER WITH SEAWEED DURING THE STORAGE
 
УДК УДК 634.8:663.21
Иукуридзе Элдар Жораевич,Ткаченко Оксана Борисовна,Сугаченко Татьяна Сергеевна,,,,
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БУТЫЛОЧНОЙ ВЫДЕРЖКИ НА КАЧЕСТВО ВИН КОНТРОЛИРУЕМЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
Iukuridze E.G., Tkachenko O.B., Sugachenko T.S.
INFLUENCE BOTTLE AGING ON THE DYNAMICS OF QUALITY INDICATORS WINE NAMES OF CONTROLLED ORIGIN
 
УДК UDC 658.628+620.2
Чорна Тетяна Олександрывна,Скляр Юлія Юріївна,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТУ ТА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МАСЛА ВЕРШКОВОГО ПРЕДСТАВЛЕНОГО НА СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
Chorna T.O., Skliar Yu. Yu.
FEATURES AND RANGE COMMODITY EXPERTISE BUTTER PRESENTED ON MODERN UKRAINIAN MARKET
 
УДК 664.8:641.56-053.2-021.4
Маркусь Бернадетт Викторовна,,,,,,
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Bernadett Markus
EVALUATION OF QUALITY OF CANNED FOOD FOR CHILDREN
 
УДК 664
Вовк Виктория Николаевна,Бондар Наталья Петровна,,,,,
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБЦІВ ДЛЯ ВЕГЕТАРІАНЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ
Vovk V.M, Bondar N.P.
DEVELOP TECHNOLOGY OF VEGETARIAN BREAD WITH NEW ALTERNATIVE NEW MATERIALS
 
УДК УДК 664.95
Голембовская Наталья Владимировна ,Каневская Екатерина Григорьевна,Слободянюк Наталия Михайловна,,,,
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ШИНКИ З РИБНОЇ СИРОВИНИ
Kanevska K.G., Golembovska N.V., Slobodyanyuk N.M.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR HAMS WITH RAW FISH
 
УДК 637.521:664.764
Штонда Оксана Анатоліївна,Куценко Юлія,,,,,
РОСЛИННА КЛІТКОВИНА З ПЕКТИНОМ ГАРБУЗА У ТЕХНОЛОГІЇ СОСИСОК
Shtonda O.A., Kutsenko Y.B.
THE FEASIBILITY OF USING FIBER, WHEAT IN THE PRODUCTION OF SAUSAGES
 
УДК УДК 657.524
Тищенко Людмила Николаевна,Штенько Екатерина Юрьевна,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАПІВКОПЧЕНИХ КОВБАС З ВИКОРИСТАННЯМ ДОБАВКИ ІЗ ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ
Tyshchenko L., Shtenko K.
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF SMOKED SAUSAGES WITH THE USE OF SUPPLEMENTS OF WHEAT GERM
 
УДК УДК 639.4
Голембовская Наталья Владимировна ,Нагирняк Ярослава Игореевна ,,,,,
ХАРЧОВА ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МОЛЮСКІВ
Nahirnyak Y.I., Golembovska N.V.
NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE MOLLUSCS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 664.664.9
Анненкова Надежда Борисовна,Кийко Виктория Викторовна,,,,,
ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ НОВОГО ХЛІБА «ЛЛЯНИЧКА»
Annenkova N.B., Kiiko V.V.
NUTRITIONAL VALUE OF NEW BREAD “LLYANYCHKA”
 
Секции-ноябрь 2016