УДК 622.226.2

Фем’як Я. М., Хе Пенфей, Фем’як В. Я.

ВІДНОВЛЕННЯ СТАРОГО ФОНДУ СВЕРДЛОВИН, ШЛЯХОМ БУРІННЯ БОКОВИХ СТОВБУРІВ НА ПРИКЛАДІ БЕЗІМЕННОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА В ЧОРНОМУ МОРІ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, 76019

Femyak Y. M., He Penfei, Femyak V. Y.

RESTORATION OF OLD WELLS, BY DRILLING THE LATERAL TRUNK AT THE EXAMPLE OF AN UNNAMED GAS FIELDS IN THE BLACK SEA

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,

Ivano-Frankivsk, St. Carpathian 15, 76019

 

 
УДК УДК 622.245.52
Якимечко Ярослав Яремович,Яремко Іван Ярославович,Ло Веньчжан,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКОЇ НАФТИ СТРУМИННИМИ НАСОСАМИ
Yakymechko Y. Y., Yaremko I.Y., Lo Venchzhan
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКОЇ НАФТИ СТРУМИННИМИ НАСОСАМИ
 
Секции-ноябрь 2016