УДК УДК687.03+66.094.9
Власенко Виктория Ивановна,Арабули Светлана Ивановна,Березненко Сергей Николаевич,Кучеренко Валентина Ивановна,Думитреску Юлиана,,
РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Vlasenko V.I., Smertenko P.S., Arabuli S.I., Bereznenko S.M., Kucherenko V.I., Dumitresky І.
Developmen of Textile Composite Material for Electromagnetic Radiation Absorption
 
Секции-ноябрь 2016