УДК 631.526.3:635.918
Гаврись Иванна Любомировна,,,,,,
АГРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ АЛЬСТРЕМЕРІЇ ПРИ ВИРОЩУВАННІ У ПЛІВКОВИХ ТЕПЛИЦЯХ
Havris` I.L.
THE NEW ALSTROEMERIA SORTS AGROBIOLOGY CHARACTERISTICS FOR FILM GREENHOUSES GROWING
 
УДК 633.34:631.95(477)
Новицкая Н. В., Барзо И. Т.
АЗОТФИКСАЦИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОД ВЛИЯНИЕМ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ, вул. Героїв Оборони 15, 03027
Novictskaya N. V., Barzo I.T.
NITROGEN FIXATION AND YIELD OF LEGUMES UNDER THE INFLUENCE OF NITROGEN NUTRITION
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kyiv, str.
Heroes of 15, 03027
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 631.8:633.15:631.445.4
Пасичник Наталья Анатольевна,Опрышко Алексей Александрович ,Опрышко Надежда Александровна,,,,
БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ВОДОРОЗЧИННИМИ ДОБРИВАМИ ВУКСАЛ
Pasichnyk N.A., Oprushko N.O.
БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ВОДОРОЗЧИННИМИ ДОБРИВАМИ ВУКСАЛ
 
УДК 630*5:630*164.3477.51
Білоус Максим Михайлович,Кичилюк Олександр Володимирович,Виговський Андрій Юрійович,,,,
БУДОВА КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
Kychyljuk O. V., Bilous M.M., Vygovsky A.Y.
STRUCTURE OF ROOT PINE UNDER UKRAINIAN POLISSYA
 
УДК 631.5/8:633.11"324"
Бордюжа Надія Петрівна,,,,,,
ВИНОС ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ УРОЖАЄМ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА СИСТЕМАТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
Bordyuzha, Nadia
THE NUTRIENTS PLANTS UPTAKE WITH HARVEST OF DIFFERENT VARIETIES OF WINTER WHEAT FOR THE SYSTEMATIC APPLICATION OF FERTILIZERS
 
УДК УДК 635.261
Слободяник Галина Яковлевна,,,,,,
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН БАГАТОРІЧНИХ РОСЛИН СПАРЖІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Slobodyanik H.., 2 Voytsekhivskiy V.
CHANGES IN THE CHEMIINFLUENCE BIOLOGICAL PRODUCTS PHYTOSANITARY CONDITION OF PERENNIAL ASPARAGUS GROWN IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE AL COMPOSITION AND QUALITY OF BLACK CURRANT COMPOTE DURING LONG STORAGE
 
УДК УДК 633.162:631.8:504.38
Ященко Людмила Анатоліївна,,,,,,
ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОНІ ПІСЛЯДІЇ ЖИВЛЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Yashchenko L.A.
THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON THE AFTEREFFECT BACKGROUND NUTRITION OF THE SPRING BARLEY IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 631.83:631.5
Антал Тетяна Володимирівна,,,,,,
ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІПАКУ ЯРОГО
Garbar L. A., Antal T.V., Nicihorenco A.O.
FOLIAR FERTILIZING IMPACT ON SPRING RAPE PRODUCTIVITY
 
УДК 631.53.01:631.563.9:633.15
Подпрятов Григорій Іванович,Ящук Надежда Александровна,Тарасенко Максим Вікторович,,,,
ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБИРАННЯ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ НА ВМІСТ ДОМІШОК У ЗЕРНОВІЙ МАСІ КУКУРУДЗИ
Podpryatov G., Yashchuk N., Tarasenko M.
INFLUENCE OF HARVESTING AND POSTHARVEST PROCESSING IN CONTENT OF IMPURITIES IN THE GRAIN MASS OF CORN
 
УДК UDC: 631.8:635.21
Быкина Нина Николаевна,,,,,,
ВПЛИВ УМОВ ЖИВЛЕННЯ НА АКТИВНІСТЬ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ
Bykina N.
THEEFFECTOFNUTRITIONONACTIVITYOFPHYSIOLOGICALPROCESSES INTO POTATO
 
УДК 631.417.2:631.445.4
Піковська Олена Володимирівна,,,,,,
ДЕГУМІФІКАЦІЯ ЧОРНОЗЕМІВ І ЗАХОДИ ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ
Pikovska O.V.
DEHUMIFICATION OF CHERNOZEM AND WAYS OF RESTORATION SOIL ORGANIC MATTER
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 637.12: 616-039.1: 006.015.3
Антонюк Тетяна Андріївна,,,,,,
ДИНАМІКА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВАРНОГО МОЛОКА
T. Antoniuk
ДИНАМІКА ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТОВАРНОГО МОЛОКА
 
УДК 582.635.38: 576.32/.36: 631.526.3(477)
Бобер Анатолій Васильович,Голубева Альона Едуардівна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ АЛЬФА-КИСЛОТ В АРОМАТИЧНИХ І ГІРКИХ СОРТАХ ХМЕЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Bober А.V., Golubeva A.E.
RESEARCH ALPHA-ACIDS IN AROMATIC AND BITTER VARIETIES OF HOPS UKRAINIAN SELECTION
 
УДК 576.32/.36:582.635.38
Бобер Анатолій Васильович,Лаврук Мирослава Русланівна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ В АРОМАТИЧНИХ І ГІРКИХ СОРТАХ ХМЕЛЮ
Bober А.V., Lavryk M.R.
RESEARCH CONTENT OF ESSENTIAL OIL IN AROMATIC AND BITTER VARIETIES OF HOPS
 
УДК 631.52: 582.635.38: 576.32/.36
Бобер Анатолій Васильович,Бобер Оксана Олександрівна,Бондар Марія Олегівна,,,,
Дослідження вмісту загальних поліфенолів в ароматичних і гірких сортах хмелю української селекції
Bober А.V., Bober O.O., Bondar M.O.
RESEARCH CONTENT OF TOTAL POLYPHENOLS IN AROMATIC AND BITTER VARIETIES OF HOPS UKRAINIAN SELECTION
 
УДК 664.761:633.14"324":006.83:631.5639
Ящук Надежда Александровна,Слободенюк Любов Максимівна,,,,,
ЗАГАЛЬНА ХЛІБОПЕКАРСЬКА ОЦІНКА ЗЕРНА ЖИТА ОЗИМОГО РІЗНИХ СОРТІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
Yashchuk N., Slobodyanyuk L.
GENERAL ASSESSMENT OF BAKERY OF GRAINS OF WINTER RYE DIFFERENT VARIETIES DURING STORAGE
 
УДК 664.69/.723
Насіковський Володимир Анатолійович,,,,,,
Комплексна оцінка макаронних властивостей зерна пшениці різних сортів залежно від рижимів сушіння
Nosikovs’kui V.
COMPREHENSIVE ASSESSMENT Pasta VARIOUS PROPERTIES OF GRAIN WHEAT varieties depending on RYZHYMIV DRYING
 
УДК УДК 636.2:637.513
Угнивенко Анатолий Николаевич,,,,,,
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ АНАТОМИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ПОЛУТУШ БЫЧКОВ УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
Ugnivenko А. N.
MORPHOLOGICAL COMPOSITION ANATOMICAL PARTS OF CARCASSES UKRAINIAN MEAT BREED BULLS
 
УДК УДК 636:637.513.18
Угнивенко Анатолий Николаевич,,,,,,
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛУТУШ САМОК УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Ugnivenko А. N.
MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF CARCASSES OF FEMALE OF THE UKRAINIAN BEEF BREED
 
УДК 636:637.513
Угнивенко Анатолий Николаевич,,,,,,
ПРИЗНАКИ УБОЯ САМОК УКРАИНСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Ugnivenko А. N.
SIGNS OF SLAUGHTER FEMALES UKRAINIAN MEAT BREED