Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК UDC: 631.8:635.21
Быкина Нина Николаевна,,,,,,
ВПЛИВ УМОВ ЖИВЛЕННЯ НА АКТИВНІСТЬ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КАРТОПЛІ СТОЛОВОЇ
Bykina N.
THEEFFECTOFNUTRITIONONACTIVITYOFPHYSIOLOGICALPROCESSES INTO POTATO

Аннотация. Висвітлено результати досліджень по вивченню впливу препаратів з рістактивуючою дією (Атонік, Босфоліар Актив, Босфоліар Келп СЛ) та мікродобрив (Інтермаг бор,Росток Макро, Росток Плодоношення) на активність окремих фізіологічних процесів в рослинах кар

Ключевые слова: картопля, Атонік, Босфоліар Актив, Босфоліар Келп СЛ, мікродобрива, Інтермаг бор,Росток Макро, Росток Плодоношення, чиста продуктивність фотосинтезу

Abstract. The results of influence of fertilizers with simulative agent on activity of physiological processes into potato were highlight The fertilizers with simulative agentare Atonic, Bosfoliar active, Bosfoliar Kelp LC. The effect of microfertilizers such as In

Keywords: potato, Atonic, Bosfoliar active, Bosfoliar Kelp LC, microfertilizers, IntermagB, Rostok Macro, Postok Plodonoshennya, photosynthesis productivity

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>