Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 631.83:631.5
Антал Тетяна Володимирівна,,,,,,
ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВИХ ПІДЖИВЛЕНЬ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІПАКУ ЯРОГО
Garbar L. A., Antal T.V., Nicihorenco A.O.
FOLIAR FERTILIZING IMPACT ON SPRING RAPE PRODUCTIVITY

Аннотация. Дослідження, спрямовані на виявлeння оптимальних умов живлeння рослин ріпаку ярого з мeтою отримання підвищeної продуктивності культури в конкрeтних грунтово- кліматичних умовах, проводили протягом 2014-2015 рр. в умовах Черкаської області. Основна мeта д

Ключевые слова: Ключові слова: ріпак ярий, удобрення, підживлення, макроелементи, мікроелементи, урожайність, продуктивність

Abstract. The research which was conducted in 2013-2015 in Cherkasy region aimed at identifying the best ways of fertilizing spring rape in order to enhance productivity of the plant in specific soil and climatic conditions. The purpose of the research was to revea

Keywords: Key words: spring rape, fertilizing, feeding, microelements, macroelements, crop capacity, productivity

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>