УДК
Приймак Виктория Викторовна,,,,,,
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ДЛЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
Pryimak V.V.
Ecological Assess the effectiveness of Using Mineral Fertilizers for field crops
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Калабская Вероника Владимировна,Скроцкая Оксана Игоревна,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВІРУСОПОДІБНИХ ЧАСТОК НА ПРИКЛАДІ ЦИРКОВІРУСУ СВИНЕЙ
Kalabska Veronika, Skrotska Oksana
PECULIARITIES OF BIOTECHNOLOGY OF VIRUS-LIKE PARTICLES ON THE EXAMPLE OF PIG CIRCOVIRUS
 
УДК
Кожемяко Ярина Васильевна,,,,,,
РЕЄСТРАЦІЯ ІНДУКЦІЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СТРЕСУ
Kozhemyako Y.V.
REGISTRATION OF CHLOROPHYLL FLUORESCENCE INDUCTION AS A TOOL FOR STRESS DETECTION