УДК
Завадская Оксана Владимировна,,,,,,
БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ СОЛОНИХ ТОМАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ І СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ
Zavadska O., Parkhomuk Yа.
BIOLOGICAL AND NUTRITIONAL VALUE OF PICKLED TOMATOES DEPENDS ON THE VARIETY AND DEGREE OF RIPENESS
 
УДК
Кудрявицкая Алина Николаевна,,,,,,
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА НА ПРИРІСТ ВРОЖАЮ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ
Kudriawytzka Alina Nikolaevna
THE IMPACT OF COMPLEX FERTILIZER ON YIELD GROWTH AND QUALITY INDICATORS OF WHEAT
 
УДК
Крук Ольга Павловна,Угнивенко Анатолий Николаевич,Кос Наталья Викторовна,,,,
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ВІД БУГАЙЦІВ ЗА РІЗНОГО ВІКУ ЗАБОЮ
Kruk O.P., Ugnivenko A.M., Kos N.V.
PROFITABILITY OF BEEF PRODUCTION OF BULLS OF DIFFERENT SLAUGHTER AGES