УДК
Помазков Михаил Валерьевич,Ступак Антон Александрович,,,,,
ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАПАСНИМИ ЧАСТИНАМИ ТА ПАЛИВНО- МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ АВТОМОБІЛНИХ ПВДПРИЄМСТВ
0
TRANSPORT SERVICE BY AWAITING-PARTS AND FUEL- BY LUBRICATING MATERIALS OF MOTOR-CAR ENTERPRISES
 
УДК
Помазков Михаил Валериевич,Серпик Владислав Дмитриевич,,,,,
FEATURES OF THE LOGISTICS LEGUMES IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM ENSURING THE QUALITY OF THEIR TRANSPORT SERVICES
Pomazkov M.V., Serpyk V.D.
Features of the logistics legumes in the context of the problem ensuring the quality of their transport services
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Блошкина Дарья Андреевна,,,,,
«AGILE/SCRUM» ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ SMART ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЙОГО ПРИНЦИПІВ В ТРАНСПОРТНОМУ ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖОПОТОКУ СЕЛЬГОСППРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Lyamzin А.О., Bloshkina D.A.
«AGILE / SCRUM» AS A MODERN SMART MECHANISM OF TECHNOLOGIES AND IMPLEMENTATION OF ITS PRINCIPLES IN THE TRANSPORT PROCESS OF MANAGEMENT OPERATION OF AGRICULTURAL
 
УДК
Помазков Михаил Валерьевич ,Шмонова Александра Сергеевна,,,,,
ВДОСКОНАЛЕНННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДРІБНОПОРТІЙНИХ ВАНТАЖІВ ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Pomazkov M.V., Shmonova A.S.
IMPROVEMENT OF TRANSPORT SERVICES OF SMALL-PORTABLE CARGOES FOR TRADE NETWORKS
 
УДК
Помазков Михаил Валерьевич,Ясиненко Михаил Алексеевич,,,,,
ВДОСКОНАЛЕНННЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕКСТІЛЬНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Pomazkov M.V., Yasinenko M.A.
IMPROVEMENT OF TRANSPORT SERVICE OF TEXTILE PRODUCTS FOR TRADE NETWORKS
 
УДК
Васина Дарья Максимовна,Помазков Михаил Валерьевич,,,,,
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ
Pomazkoz M.V. , Vasina D.M.
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF TRANSPORT SERVICES IN THE CONDITIONS OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF AUXILIARY MATERIALS WITH THE USE OF PURCHASING LOGISTICS
 
УДК
Литвинов Александр Павлович,Кириязи Мария Дмитриевна,,,,,
Вдосконалення системи забезпечення якості транспортного обслуговування зварювальних матеріалів в умовах складської логістики
Litvinov А.P., Kiriiazi M.D.
Improvement of the system of quality assurance of transport service of welding materials in the conditions of warehouse logistics
 
УДК
Помазков Михаил Валерьевич,Кощиенко Владислав Владимирович,,,,,
Вдосконалення системи забезпечення якості транспортного обслуговування зварювальних матеріалів в умовах складської логістики
Litvinov А.P., Kiriiazi M.D.
Improvement of the system of quality assurance of transport service of welding materials in the conditions of warehouse logistics
 
УДК
Литвинов Александр Павлович,Винковская Юлия Олеговна,,,,,
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОПОТОКІВ ЩЕБНЮ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Litvinov O.P., Vinkovska Y.O.
IMPROVING THE TRANSPORTATION SERVICE SYSTEM FOR CRUSHED STONE CARGO FLOWS FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES
 
УДК
Литвинов Олександр Павлович,Лычак Владислав Игоревич,,,,,
Вдосконалення системи транспортного обслуговування та збереження кореспонденцій та листувань
Litvinov O.P , Lychak V I.
Improvement of the system of transport service and preservation of correspondence and leaflets
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Постоенко Кристина Евгениевна,,,,,
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ «ДІДЖІТАЛІЗАЦІІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ», ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ
Lyamzin А.О., Postoenko K.E.
IMPLEMENTATION THE MECHANISM “DIGITALIZATION OF THE INFORMATION SPACE” AS A TOOL TO ENSURE THE SAFETY OF TRANSPORT SERVICES FOR PASSENGER FLOWS
 
УДК
Литвинов Олександр Павлович,Толыпин Алексей Евгеньевич,,,,,
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ «ДІДЖІТАЛІЗАЦІІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ», ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ
Lyamzin А.О., Tolypin O.E.
IMPLEMENTATION THE MECHANISM “DIGITALIZATION OF THE INFORMATION SPACE” AS A TOOL TO ENSURE THE SAFETY OF TRANSPORT SERVICES FOR PASSENGER FLOWS
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Плахтеева Дарья Сергеевна,,,,,
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ «ДІДЖІТАЛІЗАЦІІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ», ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ
Lyamzin А.О., Postoenko K.E.
IMPLEMENTATION THE MECHANISM “DIGITALIZATION OF THE INFORMATION SPACE” AS A TOOL TO ENSURE THE SAFETY OF TRANSPORT SERVICES FOR PASSENGER FLOWS
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Гмыря Александр Владимирович,,,,,
ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА ЯК МЕХАНІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Lyamzin А.О., Hmyira A.V.
GREEN LOGISTICS AS A MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL SECURITY OF URBAN TRANSPORT SYSTEMS
 
УДК
Щукина Мария Андреевна,Помазков Михаил Валерьевич,,,,,
Оптимизация процессов закупочной логистики для металурийних предприятий г.. Мариуполя
Pomazkoz M.V. ,Schukina M.А
Optimization of procurement logistics processes for metallurgical enterprises in Mariupol
 
УДК
Помазков Михаил Валерьевич,Максимов Максим Алексович,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ТОВАРУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Pomazkov M.V., Maksymov M.A.
FEATURES OF THE LOGISTICS LEGUMES IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM ENSURING THE QUALITY OF THEIR TRANSPORT SERVICES
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Дружинин Сергей Николаевич,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДЕН БУНКЕРНИМ ПАЛИВОМ
Lyamzin А.О. , Druginin S.N.
FEATURES OF PROVIDING FOREIGN VESSELS BUNKER FUEL
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Грушевский Виктор Дмитриевич,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯКОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВЕЗЕНЬ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
Lyamzin А.О., Hrushevskyi V.D.
FEATURES OF MECHANISMS OF IMPROVING THE QUALITY OF CUSTOMS CONTROL AND TRANSPORT OF GAS
 
УДК
Лямзин Андрей Александрович,Узун Геннадий Максимович,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ БУДІВЕЛЬНИХ SMART КОНСТРУКЦІЙ
Lyamzin А.О., Uzun G.M.
FEATURES OF QUALITY ASSURANCE MECHANISM AND SAFETY TRANSPORTATION OF SMART CONSTRUCTIONS
 
УДК
Киркин Александр Павлович,Меркулов Андрей Робертович,,,,,
ПОЛІПШЕННЯ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ МІСТА ПРИ ПЕРЕХОДІ ТРАНСПОРТУ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ ЄВРО-6
Kirkin O.P., Merkulov A.R.
IMPROVING THE AIR BASIN OF THE CITY DURING THE TRANSITION OF TRANSPORT TO THE ENVIRONMENTAL STANDARD EURO-6