УДК
Баран И В.,,,,,,
МІСТА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. РУЙНУВАННЯ ТА НИЩЕННЯ.
Baran I. V.
CITIES OF EASTERN GALICIA AT THE BEGINNING OF THE FIRST WORLD WAR. DESTRUCTION AND DESTRUCTION
 
УДК
Дяків Володимир Михайлович,,,,,,
СВЯТО МИХАЙЛОВЕ ЧУДО: НАРОДНА РЕЛІГІЙНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПЕРЕДУМОВ ПЕРЕДРІЗДВЯНО-НОВОРІЧНОГО ПЕРІОДУ КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ
Dyakiv Volodymyr
THE FEAST OF ST. MICHAEL’S: FOLK RELIGIOSITY AGAINST THE BACKGROUND OF PRE-NEW YEAR AND PRE-CHRISTMAS PERIOD OF CALENDAR RITUALISM OF UKRAINIANS