УДК
Семенцов Георгій Никифорович,Лагойда Андрій Іванович,Зварич Галина Григорівна,,,,
FUZZY-МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО ДИНАМІЧНОГО НЕЛІНІЙНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ
Sementsov G.N.,lagoydaA.I.,Zvarych G.G.
FUZZY- MODELING OF A LARGE DYNAMIC NONLINEAR PROCESS FOR CONTROL PROBLEMS
 
УДК
Азарова Любовь Ивановна,Иванченко Алина Владиславовна,Кузнецова Татьяна Юрьевна,Рассоха Инна Владимировна,,,
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ НАФТОГАЗОВОГО СПРЯМУВАННЯ
Azarova L.І., Ivanchenko A.V., Kuznetsova T. Yu., Rassokha I.V.
APPLICATION OF CLUSTER CALCULATIONS IN SOLUTION TASKS OF OIL AND GAS DIRECTION
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Семчак Александр Николаевич,Левченко Андрей Александрович,,,,,
НЕДОЛІКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ SLAM-МЕТОДІВ ЛОКАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ АВТОНОМНИХ РУХОМИХ ОБЄКТІВ.
Semchak O.M.,Levchenko A.A.
DISADVANTAGES OF COMPUTER IMPLEMENTATION OF SLAM METHODS OF LOCAL NAVIGATION OF AUTONOMOUS MOBILE OBJECTS.