Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 389.6:629
Силонова Наталия Борисовна,Силонов Сергей Борисович,,,,,
ANALYSIS OF THE MAIN ASPECTS OF DETERMINING THE ORGANIZATION'S CONTEXT FOR PROCESSING ENTERPRISES
N.Silonova, S. Silonov
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ВИЗНАЧЕННЯ КОНТЕКСТУ ДЛЯ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
УДК 006:664.6 (477)
Силонова Наталия Борисовна,Степанова Виктория Леонидовна,,,,,
АНАЛІЗ ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТУ У НА ВИРОБИ КОНДИТЕРСЬКІ
N.Silonova, V.Stepanova
National standardization requirements analysis to develop and approval TU for Confectionery
 
УДК 664.36
Муковоз Вячеслав Николаевич,Сонько Надежда Николаевна,,,,,
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЛІЇ СОНЯШНИКОВОЇ
Mykovoz V.M., Sonko N.M.
GENERAL CHARACTERISTICS OF BASIC PROPERTIES AND QUALITY INDICATORS OF SUNFLOWER OIL