УДК УДК 669.331/334
Червоный Иван Федорович,,,,,,
ПІРОМЕТАЛУРГІЙНИ ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ МІДІ
Chervony I.F.
PYRMETALLURGICAL PROCESSES OF PROCESSING SECONDARY RAW MATTERS