Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Ткаченко Сергій Володимирович,Вєрченко Лідія Михайлівна,Шейко Таміла Володимирівна,Кузнєцова Інга Вадимирівна,Джоган Ольга Іллівна,Зайчук Людмила Петрівна,
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАГЕНТУ НА ОСНОВІ ГІДРОКСИДУ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ В БУРЯКОЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Tkachenko Sergey Vladimirovich, Verchenko Lydia Mikhailovna, Sheiko Tamila Vladimirovna, Kuznetsova Inga Vadimirovna, Dzhogan Olga Illivna, Zaychuk Lyudmila Petrovna,
APPLICATION OF A REAGENT ON THE BASIS OF ALUMINUM HYDROXIDE FOR ADDITIONAL CLEANING OF RAW JUICE IN BEET-SUGAR INDUSTRY

Аннотация. У статті експериментально встановлено ефективність впливу реагенту на основі гідроксиду алюмінію (далі гідроксиду алюмінію) на якість соків попереднього вапнування, основного вапнування, очищеного соку та підвищену стійкість одержаного на попередньому вап

Ключевые слова: дифузійний сік, очищення, реагент, гідроксид алюмінію, осадження, коагуляція, , карбонізація, нецукри / raw juice, purification, reagent, aluminum hydroxide, precipitation, coagulation, carbonization, nonsugar

Abstract. 0

Keywords:

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

Добавить отзыв/комментарий к статье (СОВЕТ! Войдите под своим именем и паролем, чтобы Автор мог Вам ответить)


Защитный код
Обновить