УДК 0
Чернецька Юлія Іванівна,Клочок Олександр Миколайович,,,,,
ГРУПИ САМОДОПОМОГИ ДЛЯ РЕАБІЛІТОВАНИХ НАРКОЗАЛЕЖНИХ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ
Chernetska Yuliya Ivanivna, Klochok Oleksandr Mykolayovych ,,,,,
 
УДК 0
Горецька Олена Віталіївна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 
Goretska Olena Vitaliivna ,,,,,,
THE PECULIARITIES OF OVERCOMING STRESS SITUATIONS BY ELDERLY PEOPLE
 
УДК 0
Снигур Людмила Анатольевна,Якобчук Лариса Александровна,,,,,
ПСИХОЛОГІЧНІ ОПОРИ ПОДАЛЬШОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Snigur Lyudmila Anatolyevna, Yakobchuk Larisa Alexandrovna ,,,,,
PSYCHOLOGICAL RESISTANCE TO FURTHER TRAUMATIZATION OF SOCIETY
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 0
Коструба Наталія Сергіївна,,,,,,
РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
Kostruba Natalia Sergeevna ,,,,,,
RELIGIOUS COMMUNICATIONS IN UKRAINE: IMPLEMENTATION OF LANGUAGE POLICY
 
УДК 0
Ферт Ольга Григорівна,,,,,,
РОЗУМІННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПЕРЦЕПЦІЇ
Firt Olga Grigorivna ,,,,,,
 UNDERSTANDING AS A CATEGORY OF SOCIO-PEDAGOGICAL PERCEPTION
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Вятоха Ірина Юріївна,,,,,,
ТЕМБРОВА МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ПРАКТИКИ ОЗДОРОВЧОГО ВПЛИВУ МИСТЕЦТВОМ
Vyatokha Iryna Yuriivna ,,,,,,
TIMBRE MUSIC THERAPY AS AN INNOVATIVE DIRECTION