УДК 0
Иванюк Игорь Дмитриевич,Фучило Ярослав Дмитриевич,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ГІДРОТЕРМІЧНОГО КОЕФІЦІЄНТА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ ДЕРЕВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В ПОЛІССІ УКРАЇНИ
Ivanyuk Igor Dmitrievich, Fuchilo Yaroslav Dmitrievich ,,,,,
USE OF HYDROTHERMAL COEFFICIENT INDICATORS FOR STUDY OF RADIAL GROWTH OF OAK TREES IN POLISSYA OF UKRAINE
 
УДК 0
Шевников Дмитрий Николаевич,,,,,,
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ НА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ
Shevnikov Dmitry Nikolaevich ,,,,,,
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND IOPREPARATIONS ON THE QUALITY OF SPRING WHEAT GRAIN
 
УДК 0
Горюк Юлія Вікторівна,Кухтин Микола Дмитрович,,,,,
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PHAGE SAVB14 СПЕЦИФІЧНОГО ЩОДО S. AUREUS VAR. BOVIS
Goryuk Yuliya Viktorivna, Kukhtin Mykola Dmytrovych ,,,,,
MAIN FEATURES OF PHAGE SAVB14 SPECIFIC FOR S. AUREUS VAR. BOVIS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 0
Шевніков Микола Янаєвич,,,,,,
Рекомендовані параметри економічно ціннх характеристик сортів сої для умов лівобережного Лісостепу України
Shevnikov Nikolay Yanayevich ,,,,,,
RECOMMENDED PARAMETERS OF ECONOMICALLY VALUABLE CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES FOR CONDITIONS OF THE LEFT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE