Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 619:614.31:579:616.98
Якубчак Ольга Миколаївна,Збарська Алла Анатоліївна,Таран Тетяна Володимирівна,,,,
АНАЛІЗ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ЯК НАУКОВА ОСНОВА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ З БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Yakubchak O.N., Kobіsh A.I.
MICROBIOLOGICAL HAZARDS ANALYSIS AS A SCIENTIFIC BASIS FOR IMPROVEMENT MEASURES OF FOOD SAFETY
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 619:614.31:637.51:616.993.193
Якубчак Ольга Миколаївна,Збарська Алла Анатоліївна,Таран Тетяна Володимирівна,,,,
ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯЛОВИЧИНИ ЗА САРКОЦИСТОЗУ
Iakubchak O.N.
0
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 619:613.3:632.2
Новіцька Ольга Володимирівна,Перехрест Марина Вікторівна,,,,,
РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІНІЧНОГО ПРОЯВУ ПАСТЕРЕЛЬОЗУ У КРОЛІВ
Novitska O. ,Perekhrest M.
VARIETY OF CLINICAL MANIFESTATION OF PASTEURELLOSIS IN RABBITS