УДК 004.9
Антонов Валерий Николаевич,Антонова-Рафи Юлия Валериевна,,,,,
АКМЕОЛОГІЯ СЕКСОЛОГІЇ ТА КІБЕРАКМЕОЛОГІЯ
Antonov V.N., Antonova-Rafi J.V.
SEXOLOGY ACMEOLOGY AND CYBERACMEOLOGY