Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Гарасимов Вера Михайловна, Слободян Богдан Михайлович,,,,,
СИНТЕЗ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РЕГУЛЯТОРА NARMA L-2 CONTROLLER ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ СИРОВИНИ РЕАКТОРА ГІДРООЧИЩЕННЯ
Harasymiv V.M. , Slobodian B.M.
SYNTHESIS OF NEURAL NETWORK BASED NARMA L-2 CONTROLLER FOR AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL OF HYDROTREATING REACTOR RAW MATERIALS

Аннотация. В роботі виконано синтез нейромережевого регулятора з ковзаючим середнім для рішення задачі регулювання температури сировини на виході реактора. Синтезовано нейрорегулятор NARMA-L2 Controller для заданого об’єкта керування. Виконано порівняння перехідних

Ключевые слова: регулятор, авторегресійна модель, гідроочищення, збурювальні впливи. NARMA-L2 Controller, ПІД-регулятор

Abstract. Synthesis of the neural network controller with the running average was made to solve the problem of temperature control of raw materials at the output of the reactor. NARMA-L2 Controller was synthesized for the control object. Transient processes with ch

Keywords: Controller, autoregressive model, hydrotreating, disturbing effects, NARMA-L2 Controller, PID controller

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>