УДК
Тулегенова Аида Мейрамбековна,,,,,,
DIGITAL STORYTELLING TOOLS IN EDUCATIONAL SETTING
Тулегенова А.М
DIGITAL STORYTELLING TOOLS IN EDUCATIONAL SETTING
 
УДК
Кияновский Александр Моисеевич,,,,,,
PHYSICAL PRACTICE IN A TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
Kyianovskyi A.M.
PHYSICAL PRACTICE IN A TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
 
УДК
Гафияк Алла Мирославовна,,,,,,
PROBLEMS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN UNIVERSITIES
Hafiiak Alla
PROBLEMS OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN UNIVERSITIES
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Василенко Наталья Афанасьевна,Гончаров Виталий Викторович,,,,,
ІГРОВА МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ
0
0
 
УДК
Сидорович Марина Михайловна,,,,,,
ДНК – ГРА У ВИВЧЕННІ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
Sydorovych M. M.
DNA - A GAME IN STUDYING OF MOLECULAR BIOLOGY DURING VOCATIONAL TRAINING OF BACHELORS
 
УДК
Багрий Мария Антоновна,,,,,,
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ПЕДАГОГИ ХVIII-ХІХСТ. – АВТОРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ
Bagriy Maria Antonovna
WESTERN UKRAINIAN WRITERS-EDUCATION XVIII-XIX. - AUTHORS OF EDUCATIONAL INSTITUTION OF REGIONAL EDUCATION INSTITUTIONS
 
УДК
Дмитриева Ирина Владимировна,Одинченко Лариса Константиновна,,,,,
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Dmytriieva I., Odynchenko L.
IMPROVING EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION IN A SPECIAL SCHOOL
 
УДК
Запорожченко Тетяна Петрівна,,,,,,
Реалізація принципів демократії у процесі формування математичної компетентності майбутніх педагогів Нової української школи
Tetiana Zaporozhchenko
IMPLEMENTATION OF DEMOCRACY PRINCIPLES IN THE PROCESS OF FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE UKRAINIAN EDUCATION SCHOOLS
 
УДК
Камолова Шириной Усаровна,Мунарова Рано Усаровна ,Шакарбоева Шахноза Абдулакимовна,,,
Формирование научного мировоззрения студентов
Sh.Kamolova, Sh.Shakarboyeva
Forming scientifically ideology of students