УДК
Угнивенко Анатолий Николаевич,Семко Анатолий Александрович,,,,,
ВАГОВИЙ І ЛІНІЙНИЙ РІСТ БУГАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ЗА РІЗНИХ ТИПІВ БУДОВИ ТІЛА
Ugnivenko Anatoliy
WEHIGHT AND LINEAR GROWTH OF BULLS OF UKRAINIAN BEEF BREED WITH VARIOUS COFORMATION TYPES
 
УДК
Карабач Екатерина Сергеевна,,,,,,
ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО
Karabach K.S.
THE INFLUENCE OF TILLAGE AND FERTILIZER SYSTEMS ON THE PRODUCTIVITY OF SUGAR BEET
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Закамский Владимир Александрович,Рукавишникова Дарья Владимировна,,,,,
ОБОСНОВАНИЕ ПРОХОДНОЙ РУБКИ УХОДА НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИНСКОЙ ПРОГРАММЫ MOTTI
Zakamskii V. A., Rukawishnikowa D. W
JUSTIFICATION OF CARE FELLING IN MATURING PLANTATIONS OF KIROV REGION USING FINNISH MOTTI PROGRAM
 
УДК
Косьянчук Нина Ивановна,,,,,,
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ МОЛОКА В УКРАЇНІ
Kosyanchuk N. I.
MAIN REQUIREMENTS FOR THE SAFETY AND QUALITY OF MILK IN UKRAINE
 
УДК
Паладийчук Елена Ростиславовна,,,,,,
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН У ЩИТОПОДІБНІЙ ТА ЕНДОКРИННІЙ ЧАСТИНІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ БИЧКІВ ПРИ ПІДГОДІВЛІ ЇХ МОДИФІКОВАНОЮ БРАГОЮ
O. Paladiychuk
CHARACTERISTICS OF CHANGES IN THE THYROID AND ENDOCRINE PART OF THE PANCREAS OF THE BULLS AT FEEDING TO THEM THE MODIFIED BRAGA