Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Штомпель Анатолий Николаевич,Смирнова Дарья Александровна,Чистякова Александра Олеговна,,,,
ЗМІНЕННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ РЕЙКО-ШПАЛЬНОЇ РЕШІТКИ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ ПРИ НАПРАЦЮВАННІ ТОННАЖУ
Shtompel A.N., Smyrnova D., Chystiakova O.
CHANGE IN THE LEVEL OF RELIABILITY OF THE RAIL-SLEEPER GRATING OF THE CONTINUOUS TRACK DURING TONNAGE PRODUCTION

Аннотация. У статті показано зв'язок питань, які стосуються змінювання рівня надійності конструкції рейко-шпальної решітки при напрацюванні тоннажу, з практичними задачами колійного господарства, розглянуто загальні положення щодо оцінки надійності «старіючих» техні

Ключевые слова: безстикова колія, верхня будова, рейко-шпальна решітка, напрацьований тоннаж, відмова у роботі, надійність, поїзне навантаження.

Abstract. This work is the article shows the connection of issues concerning the change in the reliability of the construction of the railing-slab lattice during the development of the tonnage, with the practical tasks of the track economy, the general provisions f

Keywords: non-stitch track, upper structure, railing board, tonnage production, failure to work, reliability, train load

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>