УДК 0
Жувагина Ирина Александровна,Замарайкина Татьяна Сергеевна,,,,,
ПОТЕНЦІАЛ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
0
0
 
УДК
Рогач Светлана Михайловна,,,,,,
СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Rogach S.M.
FUTURE AND PROSPECTS OF GLOBALIZATION AND ENVIRONMENTAL INTEGRATION PROCESS
 
УДК
Чечуй Алина Валентиновна,,,,,,
СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Chechui A.V.
ESSENCE, FUNCTIONS AND MAIN TASKS OF RETAIL TRADE ENTERPRISES
 
УДК
Костенко Наталия Валентиновна,,,,,,
ФРАГМЕНТАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОКОМПОНЕНТОВ В УКРАИНЕ: ОПЫТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
Kostenko Nataliya Valentinovna
Fragmentation in manufacture of automobile components in Ukraine: expirience for Belarus