УДК
Кудрявицкая Алина Николаевна,Янык Екатерина Александровна,,,,,
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ПІД ОЗИМУ ПШЕНИЦЮ СОРТУ « МИРОНІВСЬКА 61»
Kudryavicka Alina Mikolayivna, Yanik Katerina Oleksandrivna
AGROECOLOGICAL GROUND of TOP-DRESSING UNDER WINTER WHEAT Of SORT «MURONIVSKA 61»
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Баркарь Евгений Владимирович,Дехтяр Юрий Франкович,Кот Стах Петрович,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ ЧИСТОПОРОДНИХ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ТА ЇХ ПОМІСЕЙ ІЗ ПОРОДАМИ ЛАНДРАС, ДЮРОК ТА П’ЄТРЕН ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ РОСТУ ТВАРИН
Barkar Evhenyi Vladymyrovych, Dekhtiar Yuryi Frankovych, Kot Stakh Petrovych
USE OF GROWTH RATE INDICATORS FOR PUREBRED LARGE WHITE BREEDS AND THEIR HYBRIDS WITH LANDRACE, DUROC AND PIETRAIN BREEDS FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GROWTH OF ANIMALS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Косьянчук Нина Ивановна,,,,,,
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІКАРЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Kosyanchuk N. I.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF THE VETERINARY MEDICINE HOSPITAL