Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Кудрявицкая Алина Николаевна,Янык Екатерина Александровна,,,,,
АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ ПІД ОЗИМУ ПШЕНИЦЮ СОРТУ « МИРОНІВСЬКА 61»
Kudryavicka Alina Mikolayivna, Yanik Katerina Oleksandrivna
AGROECOLOGICAL GROUND of TOP-DRESSING UNDER WINTER WHEAT Of SORT «MURONIVSKA 61»

Аннотация. Дослідженнями на лучно-чорноземному карбонатному ґрунті встановлено, що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії органічних, забезпечує приріст урожаю зерна районованого сорту ярої пшениці Миронівська яра на 1,73 т/га. Урожайність і якість

Ключевые слова: Ключові слова: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт, ґрунт, сівозміна.

Abstract. Abstract. On black carbonate soil it is set researches, that the protracted application of mineral fertilizers is on a background the afteraction of organic, the Миронівська furious provides the increase of harvest of grain of the districted sort of furio

Keywords: Key words: wheat, productivity, fertilizers, dose, albumen, "raw" gluten, sort, soil, crop rotation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>