Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Воловик Елена Ивановна,Джангутинов Амир Марикович ,Семенова Алина Алнксандровна ,,,,
КОНЦЕСІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК СТИМУЛЯТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПОРТІВ
Volovyk O.I., Dzangutinov A.V., Semenova A.O.
Concession Approach in Investment Attraction as a Stimulator of the Development of Ukrainian Ports

Аннотация. В данній роботі описуються елементи світової практики розвитку приватного портового бізнесу та приклади успішної її реалізації у країнах, що розвиваються, проведений детальний опис української портової інфраструктури, описані основні положення Закону Укра

Ключевые слова: концесія, порт, інвестиція, закон, економіка

Abstract. This paper describes the world practices of private port business development and demonstrates examples of their successful implemebntation in countries with emerging economies; provides a detailed explanation of the port structure in Ukraine; interprets

Keywords: concession, port, investment, laws, legislation, economics

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>