Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Абрамова Асьят Георгиевна,Мирошник Юлия Анатолиевна,Сикан Светлана Юриевна,,,,
ПЕЛОЇДОТЕРАПІЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РЕКРЕАЦІЇ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ
Abramova A.G. , Myroshnyk Y.А. , Sikan S.Y.
PELOID THERAPY AS A PROMISING DIRECTION OF RECREATION IN THE HOTEL INDUSTRY

Аннотация. В роботі розглянуто вплив рекреаційного потенціалу місцевості на розвиток туристичної, соціальної та економічної діяльності в регіоні. Представлено статистичні дані зміни кількості міжнародних туристів у світі в період з 1950 р. по 2018 р. Встановлено, що

Ключевые слова: готельна індустрія, рекреація, рекреаційний туризм, курортні готелі, велнес готелі, пелоїдотерапія.

Abstract. Introduction. The impact of the recreational potential of the area on the development of tourism, social and economic activity in the region was considered in the article. The statistics of changes in the number of international tourists in the world from

Keywords: hotel industry, recreation, recreation tourism, spa hotels, wellness hotels, pelotherapy.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>