Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Рохлина Марина Сергеевна,Могилова Анастасия Юрьевна,,,,,
УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТОВАРІВ
Rokhlina Maryna, Mohylova Anastasiia
MANAGEMENT OF GOODS ASSORTMENT

Аннотация. У статті розглядаються теоретико-методичні засади управління асортиментом товарів. Досліджується товарний асортимент як економічна категорія та об’єкт управління. Визначається місце товарного асортименту в загальній системі управління підприємством. Виділ

Ключевые слова: асортимент, товар, асортиментна політика,стратегія, управління, формування.

Abstract. In the article deals with the theoretical and methodological principles of managing the range of goods. Investigates the product range as an economic category and object of management. The place of product assortment in the general system of enterprise ma

Keywords: assortment, product, assortment policy, strategy, management, formation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>