Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Воляк Леся Романовна,,,,,,
ОЦІНКА СТАНУ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ
Voliak L.R., Tkach D.E.
Assessment of waste in Ukraine

Аннотация. Проаналізовано стан та поводження з відходами в Україні за 2015-2018 рр. Виявлено основні галузі, які спричиняють негативний виплив на навколишнє середовище. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлена взаємозалежність між утворенням відходів т

Ключевые слова: відходи, тверді побутові відходи, економічна діяльність, валовий регіональний продукт, біоенергетика

Abstract. The state and waste management in Ukraine for 2015-2018 are analyzed. The main areas that cause a negative impact on the environment are identified. Correlation-regression analysis revealed the interdependence between waste generation and economic activit

Keywords: waste, solid household waste, economic activity, gross regional product, bioenergy

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>