Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 101.1:316
Цуканова О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ І САМООРГАНІЗАЦІЯ: СУТНІСТЬ І СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
Національний технічний університет України «Київській політехнічний інститут» м. Київ, проспект Перемоги, 37, 03056
UDK 101.1:316
Tsukanova О.V.
ORGANIZATION AND SELF-ORGANIZATION: THE NATURE AND CORRELATION OF NOTIONS
National technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» M. Kyiv, Prospekt Pobedy, 37, 03056 

Доповідь присвячена дослідженню проблеми організації та самоорганізації як складних суспільних явищ. В ній розкривається сутність організаційних та самоорганізаційних процесів, їх співвідношення та взаємозв’язок.

Ключові слова: організація, самоорганізація, суспільство

The report is devoted to the issue of organization and self-organization as complicated social phenomena. It reveals the essence of organizational and self-organizational processes, their correlation and interrelation.

Key words: organization, self-organization, society.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>