Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 115.4 «19»

Янчук В.А.

ВЕРТИКАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ У ФІЛОСОФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ, Героїв Оборони, 15, 03041

УДК 115.4 «19»

Yanchuk V.A.

VERTICALIZATION TIME IN THE PHILOSOPHY OF THE XX CENTURY

National Universiti of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroiv Oborony str., 15, 03041