Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 373.6

Костюк О.В.

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Національний університет біоресурсів та природокористування України,

Київ, Героїв Оборони 15, 03041

UDC 373.6

Kostyuk O.V.

Philosophical aspects of the value orientation of young people in the context of the system of higher education

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041

 

 

 

УДК 1:316.422.44

Поліщук Н.В.

Філософсько-освітні та духовні перспективи науково-технічного розвитку цивілізації в епоху інформаційно-високотехнологічного Прогресу

Рівненський державний гуманітарний університет,

33028, м. Рівне, вул. Остафова, 29, к.202.

UDC

Polishchuk N.V.

Philosophical-educational And SPIRITUAL PROSPECTS of SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT of the CIVILIZATION During the EPOCH of information-HIGHLYtechnological PROGRESS

The Rivne state humanitarian university

33028, city Rivne, street Ostafova, 29 / 202.