Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 930.1
Шапіро Г.С.
ДОСВІД ПЕРЕЖИВАННЯ «ПОДІЇ-НА-МЕЖІ» В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В ХХ СТ.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
Одеса, Дворянська 2, 65082
UDC 930.1
Shapiro H.S.
THE EXPERIENCE OF FEELING "THE EVENT AT THE LIMITS" IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL MEMORY OF THE TWENTIETH CENTURY 

У статті розглядається проблема переживання болісних травм минулого в історії ХХ сторіччя, які, через свою винятковість, можуть характеризуватися як «події-на-межі». Аналізуються винайдені дієві механізми подолання наслідків трагедії в суспільстві та механізми лікування історичної пам’яті.

Ключові слова: історична пам’ять, травма, подія-на-межі, історичний наратив, вирок, прощення.

In this paper we describe the problem of experience painful traumas in history of the twentieth century, which we can be characterized as "event at the limits". We analyzed invented effective mechanisms to overcome the consequences of the tragedy in society and the mechanisms of treatment of historical memory.

Key words: historical memory, trauma, event-at-the-limits, historical narrative, judgment, forgiveness.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>