Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 159.923.2:114-021.131

Сінькевич О.Б.

ТІЛЕСНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

 UDC 159.923.2:114-021.131

Sinkevych O.

SOMATIC IDENTIFICATION IN CYDERSPACE

Lviv Ivan Franko national University
Universitetskaya str., 1, m. Lviv, 79000, Ukraine

 

 

У даній статті розглядається специфіка віртуального комунікативного простору та особливості соматичної ідентифікації суб’єкта комунікації в Мережі.         Розглядаються засоби самовизначення, саморепрезентації та самоконструювання людини у віртуальному просторі. Аналізуються концепція трансгуманізму та філософські прогнози стосовно перспектив повернення людині тілесно-духовної цілісності.

Ключові слова: ідентичність, тілесна ідентичність, віртуальний простір, трансгуманізм, постлюдина.

This article examines the specific of virtual communication space and features of somatic entity identification in communication networks. Examines human’s self-determination, self-representation and self-constructing in cyberspace. Analyzes the concept of transhumanism and philosophical perspectives forecasts of the return human bodily and spiritual completeness.

Keywords: identity, somatic identity, virtual space, transhumanism, posthuman.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>