УДК УДК 378.091.279.7:811.111]=111
Чуенко Виктория Леонидовна,,,,,,
ASSESSMENT AS A MEANS OF ENHANCING STUDENTS’ MOTIVATION IN THE ESP COURSE
Chuenko V. L. / Чуєнко В.Л.
ASSESSMENT AS A MEANS OF ENHANCING STUDENTS’ MOTIVATION IN THE ESP COURSE
 
УДК 378.12:81'243
Остафійчук Олена Дмитрівна,,,,,,
DEVELOPING SOFT SKILLS IN UNIVERSITY STUDENTS
Ostafiychuk Olena
DEVELOPING SOFT SKILLS IN UNIVERSITY STUDENTS
 
УДК УДК 378.041.011.3-051:811.111=111
Чуенко Виктория Леонидовна,,,,,,
SELF-EDUCATION STRATEGIES OF ESP TEACHERS
Chuenko V. L. / Чуєнко В.Л.
SELF-EDUCATION STRATEGIES OF ESP TEACHERS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 378.147:373.3.011.3-051
Воронова Надія Сергіївна,,,,,,
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Voronova Nadiia Sergeeivna
IMPLEMENTATION OF THE INTEGRAL PRINCIPLE FOR THE PREPARATION OF FUTURE MASTERS OF CULTURE
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 373
Микерова Галина Георгиевна,Баталова Екатерина Владимировна,,,,,
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Mikerova G.G, Batalova E.V.
DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS
 
УДК 378.147.016-024.63-026.12:811.111'271
Диндаренко Оксана Анатольевна,,,,,,
Кейс-метод як форма інтерактивного спілкування у навчанні професійної англійської мови
Dyndarenko Oksana Anatoliyivna
CASE-STUDY METHOD AS A FORM OF INTERACTIVE COMMUNICATION IN PROFESSIONAL ENGLISH TEACHING
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 378.147:78
Мороз Майя Александровна,,,,,,
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ / КРЕАТИВНОСТЬ КАК СОСТАВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗІКИ
Moroz Maya Oleksandrivna
CREATIVITY AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FOR FUTURE MUSIC TEACHERS
 
УДК 378.091
Рябова Юлия Николаевна ,,,,,,
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Riabova Yulia
CULTURAL APPROACH FOR FUTURE SOCIAL WORKERS' TRAINING TO PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE MULTICULTURAL SOCIETY
 
УДК 378.091.12.011.3–051:796
Лысенко Людмила Леонидовна,,,,,,
МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ, ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Lysenko L.L.
MOTIVATION TO STUDYING AS THE ONE OF THE FACTORS OF THE INFLUENCE ON FORMING THE ABILITY TO CREATIVE AND INNOVATIVE ACTIVITY OF FUTURE PHYSICAL TRAINING TEACHERS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 378.147:614.253.1:004
Васильева Лариса Ивановна,Ивчина Надежда Анатольевна,Калашникова Оксана Сергеевна,Сапожниченко Людмила Владимировна,Егудина Елизавета Давыдовна,,
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Vasilyeva L.I., Yehudina Y.D. , Kalashnykova O.S., Ivchina N.A., Sapozhnychenko L.V.
INCREASING THE QUALITY OF PREPARING DOCTORS THROUGH USING MODERN EDUCATIONAL PROGRAMS AND INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES
 
УДК 005.2
Смирнова Регина Вадимовна,,,,,,
ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Smirnova R.
THE PROBLEM OF EDUCATION OF MIGRANT CHILDREN IN PRIMARY SCHOOL
 
УДК УДК 378.015.311:[378.016:811.111]
Гриженко Анна Юрьевна,,,,,,
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Gryzhenko H. Yu.
Development of Critical Thinking in the Modern Youth Worldview Formation in the Process of Learning English
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 371
Корень Елена Васильевна,,,,,,
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Koren E.V.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES