УДК 0
Демиденко Алина Игоревна ,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
DEMYDENKO
Use of Mobile Apps for Language Teaching of Students of Non-Philological Specialities