Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 338.24:334.012.64
Солесвик Марина Борисовна,,,,,,
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИНМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
Marina Solesvik
ENTREPRENEURSHIP RESEARCH IN UKRAINE

Аннотация. в статті розглянуті деякі аспекти досліджень в галузі підприємництва в Україні. В роботі висвітлюється сильні та слабкі сторони досліджень, а також надані поради науковцям щодо майбутніх досліджень в цієї галузі.

Ключевые слова: підприємництво, жінки-підприємці, Україна

Abstract. The paper considers some aspects of entrepreneurship research in Ukraine. The paper highlights some strong and weak sides in the present research and points on research gaps.

Keywords: female entrepreneurship, entrepreneurship, Ukraine

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>