УДК 0
Кирьян Елена Ивановна,,,,,,
НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ПРИМІЩЕНЬ ВГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Kirian O.I.
IRREGULAR SHAPE OPTIMIZATION OF THE INTERNAL SPACE OF THE ROOMS IN THE HOTEL BUSINESS
 
УДК 658.5:625.172
Штомпель Анатолий Николаевич,Михальчук Евгнений Александрович,,,,,
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ НА ДІЛЯНЦІ
Shtompel A.N., Mykhalchuk Y.A.
EVALUATION OF THE QUALITY OF MAINTENANCE OF RAILWAY TRACK IN THE AREA