УДК 551.25:550.83(075.8)
Продайвода Георгий Трофимович,Безродный Дмитрий Анатолиевич,Безродная Ирина Николаевна,Ткачев Леонид Александрович,,,
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОРІД КЕРНУ КРИВОРІЗЬКОЇ НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЗА ДАНИМИ ПРУЖНОЇ АНІЗОТРОПІЇ
G.Prodayvoda, D.Bezrodny, I.Bezrodna, L.Tkachov
INVESTIGATION OF DEFORMATION TRANSFORMATIONS NATURE OF CORE SAMPLES FROM KRYVORIZ'KA ULTRADEEP WELL ACCORDING TO THE ELASTIC ANISOTROPY DATA
 
УДК 551.24:553.98
Федоришин Дмитро Дмитрович,Трубенко Олександр Миколайович,Федоришин Сергій Дмитрович,,,,
ВСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГІРСЬКИХ ПОРІД НАФТОГАЗОНОСНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Fedoryshyn D.D., Trubenko A.N., Fedoryshyn S.D.
SETTING THE INFLUENCE OF FORMATION PRESSURE ON ELECTRICAL PARAMETERS AT THE RESERVOIR ROCKS IN UKRAINE OIL AND GAS REGIONS