Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 551.24:553.98
Федоришин Дмитро Дмитрович,Трубенко Олександр Миколайович,Федоришин Сергій Дмитрович,,,,
ВСТАНОВЛЕННЯ ВПЛИВУ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГІРСЬКИХ ПОРІД НАФТОГАЗОНОСНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Fedoryshyn D.D., Trubenko A.N., Fedoryshyn S.D.
SETTING THE INFLUENCE OF FORMATION PRESSURE ON ELECTRICAL PARAMETERS AT THE RESERVOIR ROCKS IN UKRAINE OIL AND GAS REGIONS

Аннотация. У роботі розглядаються причини підвищеної електропровідності порід-колекторів нафтогазогосних регіонів України. Встановлені параметр пористості для складнопобудованих порід-колекторів при різних термобаричних умовах. За результатами досліджень впливу дії тиску на зразок породи, що насичена пластовим флюїдом встановлені закономірності взаємозв’язків параметра насичення із температурою при фіксованих ефективних тисках.

Ключевые слова: колектор, мінеральний склад, піщаник, глина, породи-покришки, пластовий тиск, пластова температура

Abstract. The work deals with the causes of high electrical conductivity in reservoir rocks at the Ukraine oil and gas regions. The parameters of porosity have been setting in reservoir rocks with complicated structure under different thermobaric conditions. By results of researches influence of pressure at the sample of rock that saturated with layer fluid established the regularities of relationships saturation parameter with temperature at fixed effective pressure.

Keywords: reservoir rock, mineral composition, sandstone, clay, top rocks, reservoir pressure, reservoir temperature

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>