УДК 550.832
Федоришин Дмитрий Дмитриевич,Гаранин Александр Арсентиевич,Федоришин Сергей Дмитриевич,Потятынник Тарас Владимирович,,,
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ НА ПОКАЗИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН
Fedoryshyn D.D., Garanin A.A., Fedoryshyn S.D., Potiatynnyk T.V.
EXPERIMENTAL RATIONALE FOR INFLUENCE of drilling fluids component composition on ELECTRICAL WELL logging
 
УДК 550.4.02
Карлы Захар Вадимович,Карлы Вадим Энверович,Семка Владимир Алексеевич,,,,
НОВІ РУДОПРОЯВИ КАЛІЙ-УРАНОВОЇ ФОРМАЦІЇ У ДНЕІСТРОВСЬКО-БУЗЬКОМУ МЕГАБЛОЦІ УЩ.
Karly Z.V, Karly V.E, Syomka V.A.
NEW objects OF potassium-uranium formation in DnistrovskO-Bugskyi MEGABLOCK Us.
 
УДК 552.76
Омельченко Тарас Валерійович,,,,,,
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ШУМІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГАЗОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Omelchenko T.V.
ASSESSMENT OF HYDROCARBON POTENTIAL SHUMIVSKA AREA OF THE RESULTS GASGEOCHEMICAL RESEARCHES