УДК 556.3
Николенко Павлина Мироновна,Харкевич Владимир Васильевич,,,,,
ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЗОЛОТА ЛИПА І КОРОПЕЦЬ – ЛІВИХ ПРИТОК ДНІСТРА
Nikolenko P.M., Kharkevych V.V.
HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS OF BASINS OF ZOLOTA LYPA AND KOROPETS RIVERS, THE LEFT TRIBUTARIES OF THE DNIESTER
 
УДК 551.491.4(477)
Н. П.Шерстюк,Т.С.Шкірміна,,,,,
ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
Sherstuk N.P., Shkirmina T.S
HYDROGEOLOGICAL ZONING OF THE TERRITORY OF THE ORDZHONIKIDZE MINING AND PROCESSING PLANT