УДК 0
Усенко Юрий Иванович,Иванов Виктор Ильич,Нестеренко Татьяна Николаевна,Тарасов Вячнслав Кириллович,,,
ПРО НАДАННЯ ПОВЕРХНІ СТАЛЕВОЇ ХОЛОДНОКАТАНОЇ ШТАБИ ЗАДАННОГО РІВНЯ ШОРСТКОСТІ
0
0
 
УДК 620.22: 669.017
Жигуц Юрий Юрьевич,Опачко Иван Иванович,,,,,
УТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ З ВИЗНАЧЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ І СТРУКТУРОЮ В РЕЗУЛЬТАТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНИХ ФАКЕЛІВ
Zhiguts Yu.Yu., Opacko I.I.
SYNTHESIS OF MATERIALS WITH FORECASTING PROPERTIES AND STRUCTURE AS A RESULT OF THE INTERACTION OF A LASER FLAME