УДК 621.928.3/9
Сарана Віктор Володимирович,,,,,,
АНАЛІЗ БАРАБАННИХ ТА РОТОРНИХ ЗЕРНООЧИСНИХ СЕПАРАТОРІВ
Sarana V.V.
Analysis of drum and rotor zernoochistitelny separators
 
УДК УДК. 621.771.24
Єрьомкин Євген Анатолійович,Бочанов Павло Анатолійович,Кох Антон Костянтинович,Бомко Іван Васильович ,Чубенко Андрій Вікторович,,
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТОНКОГО ЛИСТА ГОФРОВАНОЇ ФОРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Yeromkin E.A., Bochanov P.A., Kokh A.К., Bomko I.V., Chubenko A.V.
STUDY THE POSSIBILITY OF OBTAINING A THIN SHEET OF CORRUGATED BY MEANS OF NEW ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES
 
УДК УДК 621.787.4
Артюх Віталій Олександрович,Іванов Геннадій Олександрович,Полянський Павло Миколайович,Баранова Олена Володимирівна,Степанов Сергій Миколайович,,
ЗАМІНА ОПЕРАЦІЇ ШЛІФУВАННЯ НА ПОВЕРХНЕВУ ПЛАСТИЧНУ ДЕФОРМАЦІЮ
Artyukh V.О., Ivanov G.O., Polyansky P.M., Baranova O.V., Stepanov S.M.
REPLACING THE GRINDING OPERATION WITH SURFACE PLASTIC DEFORMATION