УДК 004.89
Дудченко Олег Миколайович,Новиков Володимир Іванович,Карпова Світлана Олегівна,Політикін Борис Михайлович,,,
Застосування людино-машинних процесів в задачах оптимізації проектування на суднобудівному виробництві
Dudchenko O.M., Novіkov V.І., Karpova S.O., Politikin B.M.
Application human-machine processes in optimization problems on design shipbuilding