УДК 625.143:625.4
Коростелёв Евгений Николаевич,,,,,,
ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З ДОМІНУЮЧИМИ ДЕФЕКТАМИ РЕЙОК В КОЛІЯХ МЕТРОПОЛІТЕНУ
Korostelov Ye.
DETERMINE THE MOST EFFECTIVE WAYS TO COMBAT DOMINANT DEFECTS IN RAILS UNDERGROUND
 
УДК 656.072
Ходаковская Евгения Владимировна,Матвеев Антон Константинович,Шимкив Людмила Михайловна,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ СХЕМ ОБОРОТУ ШВИДКІСНИХ ПОЇЗДІВ
Khodakivska E. V., Matveev A. C., Shimkiv L. M.
A STUDY OF THE USE OF ADAPTIVE TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION OF SCHEMES OF THE TURNOVER OF HIGH-SPEED TRAINS
 
УДК 625.03
Штомпель Анатолий Николаевич,Скорик Алексей Алексеевич,,,,,
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РИЗИКУ ПОЯВИ ВІДМОВИ У РОБОТІ КОНСТРУКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ
Shtompel A.N., Skorik A.A.
METHODOLOGY OF RISK ASSESSMENT OF OCCURRENCE OF FAILURE OF THE UPPER STRUCTURE CONSTRUCTION JOINTLESS TRACK