Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 665. 612:622.691.2
Педченко Л.О., Педченко М.М.
РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗБЕРІГАННЯ ГАЗОГІДРАТУ В НАЗЕМНИХ СХОВИЩАХ
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Першотравневий проспект, 24, м. Полтава, 36001
UDC 665. 612:622.691.2
Pedchenko L.А., Pedchenko М.М.
CALCULATION OF THERMODYNAMIC PARAMETERES OF STORING OF GAS HYDRATES IN THE TERRESTRIAL STOREHOUSES
Poltava National Technical Yuri Kondratuk University

prosp. Pershotravnevyi, 24, Poltava, 36001, Ukraine

Анотація. Запропоновано зберігання газу в газогідратній формі здійснювати в наземних газоопірних оболонкових спорудах. Як об’єкти зберігання пропонуються газогідратні блоки із внутрішнім джерелом енергії, законсервовані льодом.

Ключові слова: газові гідрати, газоопірна споруда, газогідратний блок, термоізоляція, теплопровідність, примусова консервація.

Abstract. The authors propose to implement the storage of gas in the hydrate form in the terrestrial Inflatable structures. As an object storing they propose the gas hydrate blocks with internal the energy source which were preserved with the ice.

Keywords: gas hydrates, Inflatable structures, hydrate block, thermal insulation, thermal conductivity, self-preservation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013