Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Власенко Виктория Ивановна,Арабули Светлана Ивановна,Березненко Н.П.,,,,
РОЗРОБКА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Vlasenko V.I., Arabuly S.I., Bereznenko N.P.
DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL TEXTILES WITH PREDICTABLE PROPERTIES

Аннотация. Текстильні матеріали технічного призначення в сучасності широко застосовуються в різних галузях промисловості. В останні роки велика увага приділяється створенню поліфункціональних текстильних матеріалів. Їх створення вимагає вирішення проблеми поєднання в одному матеріалі декількох необхідних властивостей, які іноді є протилежними. Один з шляхів вирішення проблеми є створення багатошарових текстильних композиційних матеріалів, наприклад, при нашаруванні та з’єднанні окремих текстильних полотен з різними властивостями в одну структуру. Для з’єднання текстильних полотен нами запропоновано використовувати так звані текстильні полотна з двосторонньою клейовою здатністю.

Ключевые слова: поліфункціональний технічний текстиль, багатошарові текстильні композиційні матеріали

Abstract. Technical textiles are widely used in various industries branches in the present. To-day the application of multifunctional textiles is preferred. The creation of these products requires solving the problem of combining of several necessary properties (that are sometimes contradictory) in one textile product. One way of solving the problem is creating multilayered textile composite materials, e.g. by stratification and connection of certain textile products with different properties in a single structure. The solution of this problem lies in the rational combination of properties of initial textile lays in textile composition material. As the joining mean we suggest using the fabrics with double-sided adhesive ability.

Keywords: multifunctional technical textiles, multilayered textile composites

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014