Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 005.311.12:519.852
Сарана Виктор Владимирович,,,,,,
оптимізація обсягів переробки картоплі з використанням задач лінійного програмування
Sarana V.V.
OPTIMIZATION OF VOLUMES OF PROCESSING OF POTATO WITH THE USE OF TASKS OF LINEAR PROGRAMMING

Аннотация. Для забезпечення мінімальної собівартості продукції, оптимізовано обсяги виробництва картоплепродуктів при обмежених ресурсах умовного переробного підприємства. При вирішенні даної задачі використано метод лінійного програмування.

Ключевые слова: оптимізація, собівартості продукції, метод лінійного програмування

Abstract. For providing of minimum unit cost, production of potato volumes are optimized at the limited resources of conditional processing enterprise. For the decision of this task the method of the linear programming is used.

Keywords: optimization, unit costs, method of the linear programming

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014