Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 347,779
Погорелая Мария Александровна,,,,,,
МЕХАНІЗМ управління винахідницькою діяльністю у проектах створення ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
M. A. Pogorelaya
INVENTIVE ACTIVITY IN INNOVATIVE PROJECTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Аннотация. Стаття стосується методологічних основ створення об’єктів промислової власності. Розглянуто сучасний стан справ наукової розробки механізму управління винахідницькою діяльністю у проектах створення об’єктів промислової власності. Показано, що проблема створення ефективного механізму залишається невирішеною.

Ключевые слова: промислова власність, винахідницька задача, творчий пошук, технічне рішення, методологічні основи

Abstract. This article refers to methodological fundamentals of industrial property objects creation. We examine the state of the art in the field of scientific development of mechanics involved in inventive activity management in projects of industrial property objects creation. It is shown that the problem of creating an efficient mechanism remains unsolved.

Keywords: industrial property, inventive task, creative search, engineering solution, methodological fundamentals

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014